Escriviu un paràgraf breu i explicatiu sobre el curs